Z życia ks. Stanisława Tworkowskiego

      Możliwość komentowania Z życia ks. Stanisława Tworkowskiego została wyłączona

Poniżej notka prasowa z Gazety Polskiej datowanej na 03.11.1937 R.41, nr 254. Nasz rodak był żołnierzem służącym pod dowództwem gem Muścińskiego. Był dumny z tego faktu, co również było powodem do napisania cennej książki zatytułowanej „Krzyż Dowbora”. My, Kurpie winniśmy nieustannie być dumni i zgłębiać dobro, które urzeczywistniało się poprzez życie tegoż kapłana. Kapłana, którego drogi życiowe wiodły także przez… Read more »

Rób dobo. Społecznik

      Możliwość komentowania Rób dobo. Społecznik została wyłączona

Kim jest społecznik? Społecznik to człowiek bezinteresownie działający dla dobra jakiejś społeczności. Swoją działalność wykonuje z własnej woli, bez zapłaty. W lokalnych społecznościach bywa pomysłodawcą i katalizatorem inicjatyw społecznych oraz organizatorem festynów, wycieczek, kwest etc. Inaczej mówiąc, to aktywista, czyli osoba pracująca na rzecz wspólnoty obywatelskiej, występująca w społecznym interesie. Działa w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach. To sobą działająca… Read more »

Z rodzinnego albumu

      Możliwość komentowania Z rodzinnego albumu została wyłączona

Dąbrowska rodzina na pogrzebie Mariana Zyśka z Dąbrówki. Przypatrzmy się pewnym szczegółom tej fotografii. Może nie najlepszej jakości, ale równie cennej. Mieszkańcy tworząc wspólnotę, oddają ostatnią posługę zmarłemu. Trumna zmarłego niesina na ramionach kolegów strażaków ubranych w mundury galowe. Zwróćmy też uwagę na umundurowanie strażaków ochotników. Wśród nich rozpoznać można Józefa Bednarczyka, Bolesława Nowaka, Eugeniusza Zyśka. Młodsze pokolenie nie pamięta… Read more »

Dąbrówka: jak spożytkować fundusz sołecki?

      Możliwość komentowania Dąbrówka: jak spożytkować fundusz sołecki? została wyłączona

W najbliższy czwartek 23.09.2021 o godz 19.00 w świetlicy wiejskiej zebranie wiejskie Sołectwa Dąbrówka. Temat przewodni: fundusz sołecki na rok 2022. Jak go zagospodarować? Pytanie trudne, wymagające głębokiej analizy i odwagi stanięcia w prawdzie. Ową niewielką część budżetu gminy przypadającą na poszczególne sołectwa, każdy chciałby zagospodarować jak najrozsądniej. Pomysłów i potrzeb zapewne wiele, ale niewiele na tzw. koncie wioskowym. Propozycje… Read more »

Kurpiowska niedola

      Możliwość komentowania Kurpiowska niedola została wyłączona

„..Dzienniki nasze podały wieść o nędzy i głodzie biednych Kurpiów w powiecie Ostrołęckimi  Kolneńskim; zeszłego roku grady wybiły im zasiewy, pożary poniszczyły zbiory i mienie, cale gromady znędzniałych rodzin włościańskich obiegają gub. Łomżyńską i Płocką, żywiąc się łaskawym chlebem i jałmużną; ale to wszystko nie odżegna klęski, grożącej w przyszłości. Bez zasiewów w tym roku nie urodzi czarna ziemia ani… Read more »