Przyjrzyjmy się na żywo realnej pracy Radnych

      Możliwość komentowania Przyjrzyjmy się na żywo realnej pracy Radnych została wyłączona

Poniższy skan informuje o zwołaniu w najbliższą środę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która ma się pochylić nad wnioskiem z dnia 13 maja 2022 r. Należy domniemywać, iż chodzi o wniosek zbadania zgodności z prawem procedury podjęcia uchwały przez Radę Gminy Lelis uchwały w sprawie ekwiwalentu dla strażaków ochotników. Jakie będą rekomendacje członków Komisji dla Rady Gminy Lelis? Czy i… Read more »

Krok ku dawnej tradycji

      Możliwość komentowania Krok ku dawnej tradycji została wyłączona

Zwyczaj święcenia pól należał do obrzędów dorocznych i był dla gospodarzy ważnym obrzędem, wynikającym z porządku czasu zasiewu i próby zabezpieczenia urodzaju płodów rolnych. Wiosennym wytężonym pracom polowym towarzyszyły wspólne, ogólno-wioskowe procesje błagalne, by Bóg darował kary, odwrócił choroby, nieurodzaj i różne klęski. Dawniej w tym obrzędzie uczestniczyli prawie wszyscy mieszkańcy wsi, składając Bogu dzięki za Jego dary i prosząc… Read more »

Co robią radni powiatowi?

      Możliwość komentowania Co robią radni powiatowi? została wyłączona

W Radzie Powiatu w Ostrołęce gminę Lelis reprezentują: Stanisław Subda, Waldemar Pędzich i Artur Kozłowski. Powiat to jednostka samorządu terytorialnego drugiego stopnia, obejmująca obszar kilku gmin. Jego działalność oparta jest na ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Właściwość powiatu: powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki… Read more »

Wokół Adama Chętnika

      Możliwość komentowania Wokół Adama Chętnika została wyłączona

W maju upływa kolejna rocznica śmierci jednego z najważniejszych w dziejach Kurpiowszczyzny, czyli Adama Chętnika. To dobry czas na kilka spojrzeń dokonań życiowych tego syna kurpiowskiej ziemi. . Jednym z nich jest zaangażowanie w ruch sokolski. Na łamach periodyku Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” nr 6, czerwiec 1937, R. 54, odnajdujemy fotografię Przewodniczących Związku, a pośród nich Adam Chętnik. „SOKÓŁ” – Organizacja… Read more »

Ze słów Wójta Gminy Lelis

      Możliwość komentowania Ze słów Wójta Gminy Lelis została wyłączona

„…w gminie Lelis żyją i mieszkają aktywni, pracowici ludzie, którzy dbają o to, aby ten skraj Kurpiowskiej Puszczy Zielonej zapewnił najpiękniejsze wrażenia, pozwolił oddychać pełną piersią, sycił oczy widokiem pięknych, grzybnych lasów, rozległych łąk i rybnych rzek. Dla samorządu gminy najważniejszym zadaniem jest bowiem stworzenie dobrych warunków do zamieszkania na tym niezwykłym terenie, dbanie o poziom oświaty, rozwój sportu, dobrą… Read more »