Author Archives: bulakk

Wspólnota wioskowa wsi Dąbrówka

      Możliwość komentowania Wspólnota wioskowa wsi Dąbrówka została wyłączona

W notatce służbowej sporządzonej przez UG Lelis w 1997 na okoliczność prowadzonego postępowania sądowego w sprawie Sygn. Akt Ns-703/95, odnajdujemy kilka interesujących faktów z życia wspólnoty Sołectwa Dąbrówka. Funkcje Sołtysa Sołectwa pełnił wówczas Bulak Józef;  Skład Rady Sołeckiej przedstawiał się następująco: Bulak Józef, Duda Henryk, Lipka Władysław i Krysiak Edward; W wyniku podziałów gruntów wsi Dąbrówka 1934 roku powstały grunty… Read more »

Etyka radnego

      Możliwość komentowania Etyka radnego została wyłączona

W ostatnim czasie od jednego z radnych naszej wspólnoty samorządowej, na moje stwierdzenie, iż radni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje uchwały i decyzje, jedynie mogą ponieść odpowiedzialność polityczną, i to wtedy kiedy zdecydują się ubiegać o mandat radnego w następnej kadencji, w odpowiedzi usłyszałem, że ponosi on odpowiedzialność moralną. Słusznie mówił, ale pod warunkiem, iż wie co to znaczy… Read more »

Z dziejów OSP Dąbrówka

      Możliwość komentowania Z dziejów OSP Dąbrówka została wyłączona

W dniu 17 maja 1981 roku w Ostrołęce odbyły się główne jubileuszowe uroczystości 100 lat straży pożarnej w tym mieście. Wśród zaproszonych jednostek była także jednostki z terenu gminy Lelis: OSP Dąbrówka, OSP Łęg Przedmiejski i OSP Lelis. Nasze jednostki wzięły też czynny udział w odbywającej się wówczas paradzie strażackiej, a nasi druhowie byli pośród odznaczonych wówczas strażaków ochotników.

Ze strony UG Lelis

      Możliwość komentowania Ze strony UG Lelis została wyłączona

Poniższa informacja ukazała się na stronie UG Lelis. Cztery osoby z naszej wspólnoty gminnej będą mogły skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Zaglądajmy co jakiś czas na stronę urzędu gminy i kontaktujmy się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie w sytuacjach dla nas trudnych. Pomoc z tego ośrodka płynie na różne sposoby, czasem o niej nawet nie wiemy i szkoda… Read more »

W dobie cyfryzacji

      Możliwość komentowania W dobie cyfryzacji została wyłączona

Przywołując art. 23 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (z późn. zmianami). 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. skupmy… Read more »