Category Archives: Ciekawostki

Kilka słów o ks. Janie Snarskim

      Możliwość komentowania Kilka słów o ks. Janie Snarskim została wyłączona

Na stronie parafii w Stawiskach odnajdujemy ciekawą notkę o ks. Janie Snarskim – jednego z Proboszczów w Dąbrówce. Przytaczam ją w całości: „Po wyjeździe księdza Tałandzewicza do Ostrołęki, obowiązki proboszcza w Stawiskach od 15 lipiec 1949 objął ks. Jan Starski i pełnił je do 10 październik 1950 roku. Urodził się 1 sierpnia 1904 roku w parafii Dolistowo Nowe, w diecezji… Read more »

Pięknie i zobowiązująco Adam Chętnik o Dąbrówce

      Możliwość komentowania Pięknie i zobowiązująco Adam Chętnik o Dąbrówce została wyłączona

„Pisząc o Dąbrówce, myślałem nie tylko o tym, by ją wyróżnić spośród innych wiosek puszczańskich, gdzie parafia i kościół powstały w specjalnych okolicznościach, gdzie na budowę kościoła – dziś najstarszego kościoła drewnianego w tych stronach – złożyło się wiele lat starań i zabiegów. Chciałem też i ludności przypomnieć te lata, gdy Dąbrówka otoczona była przez wszystkich czcią, gdy głęboka wiara… Read more »

Triduum – ciekawostka

      Możliwość komentowania Triduum – ciekawostka została wyłączona

W średniowieczu komunię św. w Wielki Piątek przyjmował tylko kapłan. Wynikało to z bardzo małego uczestnictwa wiernych w sakramencie pokuty (pokuta była wtedy na ogół bardzo ciężka; często nie tylko modlitwa, ale również praca fizyczna na rzecz Kościoła). W efekcie nawet w Mszale z 1570 r. zapisano wyłączność komunii dla kapłana jako formalne zalecenie. Stan ten utrzymał się aż do… Read more »

Powiedzenia ludowe

      Możliwość komentowania Powiedzenia ludowe została wyłączona

Niezależnie od regionu i kultury ludzie przestrzegają podobnych podstawowych reguł życia społecznego. Za dobre uważane są m.in. lojalność wobec grupy i rodziny, odwaga czy sprawiedliwy podział dóbr i szacunek dla własności. Naukowcy z University of Oxford przeanalizowali etnograficzne źródła z 60 krajów, aby odpowiedzieć na pytanie, czy moralne reguły mają charakter uniwersalny, czy też zależą od danej społeczności. Okazało się,… Read more »

Z życia ZMP

      Możliwość komentowania Z życia ZMP została wyłączona

Młoda Polka – czasopismo Zjednoczenia  Młodzieży Polskiej, poświęcone młodzieży żeńskiej nr 9 R.14 wrzesień 1933 przynosi info z życia ZMP oddział w Ostrołęce. Społeczne życia młodzieży kwitło i rodziło katolickiego ducha patriotyzmu. Konsekwentnie realizowano wówczas hasło i program „Naród z Kościołem, Kościół z narodem”. Tworzono jedność narodową, kulturową, społeczną. Czy nie warto wrócić do tej idei? Niezauważalnie i powoli stajemy… Read more »