Daily Archives: 05.03.2021

Jawność…

      Możliwość komentowania Jawność… została wyłączona

Pan Kamil Stepnowski na profilu: Dystrykt.13 Kamil Stepnowski – Radny Gminy Lelis, zamieścił wpis zatytułowany „Jak realizowana jest jawność w gminie Lelis?” Przytoczone tam przykłady inicjatyw radnego oraz działań i postaw urzędu gminy w tym zakresie nasuwają pytanie dlaczego jest jak jest. Odpowiedź tkwi w braku konsekwencji prawnych takiego działania. Obecnie obowiązujące rozwiązania prawne nie przewidują praktycznie żadnych środków dyscyplinujących… Read more »