Daily Archives: 05.05.2021

Z duchowości maryjnej

      Możliwość komentowania Z duchowości maryjnej została wyłączona

W Polsce bardzo popularny jest zwyczaj śpiewania litanii loretańskiej w maju. Jaką wartość dla duchowości maryjnej ma ta praktyka? Bez przesady można powiedzieć, że cała teologiczna refleksja nad Osobą i rolą Maryi w dziele zbawienia (mariologia) streszcza się w prostych słowach litanii loretańskiej, przez co jest ona nie tylko przejawem pobożności wierzącego ludu, ale także szkołą prawdziwej duchowości maryjnej. Dlatego… Read more »

Złote ziarna

      Możliwość komentowania Złote ziarna została wyłączona

Nauka ma służyć człowiekowi, a nie jego unicestwieniu.

Chłopiec Kurp

      Możliwość komentowania Chłopiec Kurp została wyłączona

Zdjęcie obok przedstawia lalkę chłopca Kurpia znajdującą się w zasobach z Państwowego Teatru Lalek „Tęcza” w Słupsku, powstałą 11.1970 roku. Źródło: www.fbc.pionier.net

Strzelcy

      Możliwość komentowania Strzelcy została wyłączona

Związek Strzelecki – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie i działająca do 1914 r. będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Nazwę tę nosiła organizacja paramilitarna w okresie 1919–1939. Do tradycji Związku nawiązują niektóre istniejące obecnie organizacje paramilitarne. Obecnie istnieje kilka organizacji odwołujących się do tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego. Przed II wojną światową wydawał on czasopismo Strzelec na łamach którego odnajdujemy… Read more »