Monthly Archives: wrzesień 2021

Kilka słów….

      Możliwość komentowania Kilka słów…. została wyłączona

06.09.2021 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lelis. Na części tych obrad byłem osobiście obecny. W tym dniu Radni zostali zapoznani z moim zapytaniem, jakie zamierzają podjąć kroki celem likwidacji zaniedbań cywilizacyjnych w miejscowości Gąski /brak oświetlenia ulicznego i wodociągu/. Następnego dnia otrzymałem pismo podpisane przez Przewodnicząca Rady zarzucające mi kłamstwo w kwestii oświetlenia ulicznego, Przewodnicząca lub też… Read more »

Z kręgu światłowodu

      Możliwość komentowania Z kręgu światłowodu została wyłączona

Poniżej treść pisma z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Departament Telekomunikacji datowanego na 17 marca 2021, który swego czasu dotarł do nas. Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Poczytajmy. Pan Wojciech Wojciechowski Prezes Zarządu Fibee I Sp. z o.o. Fibee IV Sp. z o.o. Szanowny Panie Prezesie,      do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęły kolejne prośby o interwencję w sprawie inwestycji… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Miłość chrześcijańska jest duszą wszystkich cnót.

„Pacta sunt servanda” łac. umów trzeba dotrzymywać

      Możliwość komentowania „Pacta sunt servanda” łac. umów trzeba dotrzymywać została wyłączona

Art. 29a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2021.0.1372 t.j./ mówi: Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).” Jak wiadomo fundamentem… Read more »

Mieszkaniec pyta, Radny nie odpowiada.

      Możliwość komentowania Mieszkaniec pyta, Radny nie odpowiada. została wyłączona

Jak powszechnie wiadomo, Radny winien utrzymywać stałą więź z mieszkańcami m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania mieszkańców. W XXI wieku bycie Radnym to duża odpowiedzialność i odwaga. To wielka sztuka. Czasy cyfryzacji i internetu sprawiają, iż ta forma komunikacji jest popularna – szybka, łatwa i dostępna. Pamiętajmy: słowa ulatują, pismo pozostaje. Korzystając z tej formy kontaktu, jakiś czas temu zapytałem… Read more »