Daily Archives: 10.10.2021

Wątpliwe zapisy Statutu Gminy

Statut Gminy Lelis zawiera następujące zapisy: § 72. Protokoły z posiedzeń rady i komisji podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem. § 73. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji, wójta oraz urzędu udostępnia się w urzędzie gminy w dniach pracy urzędu gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. § 74. Realizacja uprawnień określonych w § 72 i 73 może się… Read more »

Na łamach Kuriera Porannego

      Możliwość komentowania Na łamach Kuriera Porannego została wyłączona

Na łamach Kuriera porannego dodatku ilustrowanego do R.52, nr 111 /22.04.1928/ czytamy: „Żywotny teatr w Płocku prowadzony przez znanego artystę p. Tad. Skarżyńskiego wystawił świeżo z wielkim sukcesem oryginalna sztukę ludowa, p. t. „Wesele na Kurpiach“ napisana przez księdza Wład. Skierkowskiego, badacza puszczy Kurpiowskiej. Dyr. Skarżyński organizuje imprezę objazdowa z „Weselem” po całej Polsce, celem pokazania tego interesującego widowiska z… Read more »

Z kart Miłujcie się

      Możliwość komentowania Z kart Miłujcie się została wyłączona

Zachęcam do lektury artykułu z czasopisma Miłujcie się nr 2020-03. „Przeżyłam śmierć kliniczną”. Irmina czołowo zderzyła się z jadącym z naprzeciwka samochodem. W stanie krytycznym znalazła się w szpitalu. Tam przeżyła śmierć kliniczną. Zobaczyła rzeczywistość duchową, jak bardzo w swoim weszła w grzech i oddaliła się od Boga – źródła miłości i szczęścia. Przekonała się o istnieniu piekła, czyśćca i… Read more »