Daily Archives: 14.10.2021

Jak się przestrzega prawa w Gminie Lelis

      Możliwość komentowania Jak się przestrzega prawa w Gminie Lelis została wyłączona

14 września 2021 złożyłem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, prośbę,  o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do podjęcia uchwały w sprawie podpisania umowy w Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w sprawie opieki nad cmentarzami wojennymi położonymi na terenie gminy. Statut Gminy Lelis w § 64 pkt 2 mówi: „Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w… Read more »

Realnie zadbajmy o nasze dobro wspólne

      Możliwość komentowania Realnie zadbajmy o nasze dobro wspólne została wyłączona

Gość Puszczański : gazeta Kurpiów : tygodnik oświatowy, gospodarczo-społeczny i krajoznawczy z obrazkami, poświęcony sprawom kurpiowskim, mazurskim i innym, dotyczącym pogranicza. R. 1, 1919, no 7-8,, s.8, przynosi artykuł „Wspomnienie o ś.p. Wolskim, powstańcu”. Pochylmy się nad nim: Jego lektura nieodparcie nasuwa myśl, iż od tamtych czasów niewiele się u nas zmieniło w tym zakresie. Gdyby nie zwykli ludzie, pamięć… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

„Chcesz nabyć wiedzy, — musisz pracować, chcesz doznać rozrywki, ukontentowania, musisz pracować; praca jest prawem i 'obowiązkiem. Przyjemność z pracy wypływa, a nie z próżniactwa i niedołęstwa. Gdy kochamy pracę, życie nasze szczęśliwym się staje” – Ruskin.

Ku pamięci

      Możliwość komentowania Ku pamięci została wyłączona

Dzisiejszy dzień stanowi dobra okazję, aby chociaż na chwilę przywołać tych nauczycieli, którzy spoczywają na dąbrowskim cmentarzu. Scholastyka Mówińska i Anatoliusz Daniłowicz, to dwoje nauczycieli, którzy na zawsze związali się z dąbrowską ziemią. Tu spoczęły ich doczesne szczątki. W edukację i wychowanie tutejszej ludności wnieśli swoje cegiełki. Zapalone na ich grobach znicze, niechaj będą symbolicznym wyrazem wdzięczności i pamięci. Zadbajmy… Read more »

W podzięce za kaganek oświaty

      Możliwość komentowania W podzięce za kaganek oświaty została wyłączona

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, w Dniu Edukacji Narodowej, składamy gorące podziękowania z a ich trud wkładany w edukację i wychowywanie młodego pokolenia – naszego jutra. Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość, każdy uśmiech i dobre słowo, wobec naszych dzieci i młodzieży. Niech każdy dzień będzie dla Was utwierdzeniem, iż dobrze spełniacie swoje powołanie. Życzymy satysfakcji i spełnienia.Bądźcie zawsze zdrowi… Read more »