Daily Archives: 22.11.2021

Z konferencji

      Możliwość komentowania Z konferencji została wyłączona

Zachęcam do lektury odczytu dr Jerzego Kijowskiego wygłoszonego podczas konferencji w związku z wydaniem 100. numeru dwumiesięcznika „Wieści Gminne”. Konferencja odbyła się 18 listopada 2021 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie, ul. Szkolna 48. Nie każdy z nas mógł w niej uczestniczyć, a lektura tegoż odczytu stanowi cenne i bogate spojrzenie oraz uzupełnienie naszej… Read more »

Bardzo niepokojące

      Możliwość komentowania Bardzo niepokojące została wyłączona

Zerknijmy na FB profil Sołectwa Szkwa. https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Szkwa-293633731342910/?cft[0]=AZXfYpGzlh-yPG55ern9QLGvoP3T-U60PNEYUMYl6T8062OAgxhqZy1IFkSFhhCrrWKCcQHvWEHpNKSeKK0vPTtMtvpIwQPp0XFLXpyoQzlP6bon8G54HcjS4kXFSslPy7PoiiPht5Z5IcKMQMLbK6It&tn=-UC%2CP-R To kolejna sytuacja w obecnej kadencji władz samorządowych świadcząca o problemach relacji sołtys – radny. Kolejny sołtys zgłasza ten problem publicznie w mediach i podczas obrad radnych. Przypadek? Zbieg okoliczności? Problem musi istnieć od dłuższego już czasu, być głęboki i mieć szerszy zasięg, skoro kolejny sołtys Gminy Lelis mówi o tym w ten… Read more »

Z sieci

      Możliwość komentowania Z sieci została wyłączona

Myszkując w sieci, dziś znalazłem taki oto wierszyk. Przypadek, zbieg okoliczności, ale…. Pamiętajmy, to my wybieramy naszych przedstawicieli do samorządu, sejmu, senatu. Dajemy im mandat do stanowienia prawa, które zmuszeni potem jesteśmy przestrzegać. My musimy, ale nasi wybrańcy, jak pokazuje życie już nie zawsze. Ciągle brzmią mi w uszach słowa, które usłyszałem podczas dzisiejszych obrad Komisji Wniosków, Skarg i Petycji… Read more »

W nadziei na zmianę

      Możliwość komentowania W nadziei na zmianę została wyłączona

Niestety, po raz kolejny dziwne działania i zachowania stały się udziałem UG Lelis i Komisji Wniosków, Skarg i Petycji. Podczas obrad Komisji nie udzielono mi głosu, ale jednocześnie czyniono różnego rodzaju uwagi i aluzje pod moim adresem. W jakim celu? Skupiono się na moim wniosku, który ponowiłem w późniejszym terminie, pierwszy był datowany na dzień 14 września 2021 r. „Inteligentny”… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Każda praca szlachetna początkowo zdaje się niemożliwą. – Carlyle