Legendy o naszych wioskach

„Kronika wiadomości lokalnych i zagranicznych ” nr 111 z dnia 28.04.1860 w artykule zatytułowanym „Listy o Guberni Płockiej” przynosi nam cenne legendy o kurpiowskich wioskach: Gibałce, Szafarczyskach, Dabrówce, czy jeziorze Krusko. Owe legendy rzucają jasne światło na naszą historię lokalną. Przytoczone w nich nazwy funkcjonują do dzisiaj. Dąbrówka ma swoje łąki w krzyżaku, a i kopana góra jest pomiędzy Kurpiewsimi, … Czytaj dalej Legendy o naszych wioskach