Category Archives: Aktualności

Nieco historii o naszej OSP

      Możliwość komentowania Nieco historii o naszej OSP została wyłączona

Powstanie straży ogniowej w Dąbrówce datuje się na okres międzywojenny. W tym trudnym okresie, nasi przodkowie zjednoczyli się wokół idei służących dobru ogólnemu. Jedną z nich była inicjatywa powstania straży pożarnej – wspólnej dla Płoszyc i Dąbrówki. Miejscowy ruch patriotyczny, w tym dziele, znalazł konkretny swój wymiar. Czas biegnie, ludzie odchodzą, pamięć ludzka ma coraz większe luki, przez co stale tracimy cenne elementy… Read more »

Parafia p.w. św. Anny w Dąbrówce – geneza.

      Możliwość komentowania Parafia p.w. św. Anny w Dąbrówce – geneza. została wyłączona

W dziale publikacje zamieściliśmy uaktualnioną historię powstania parafii w Dąbrówce. Parafii, która stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego w naszej diecezji. Korzenie doniosłości naszego Sanktuarium sięgają okresu objawień maryjnych z połowy XIX wieku. To dzięki uporowi naszych przodków pobudowano świątynię i erygowano parafię. Przyjmuje się, iż stojąca na skwerku przy cmentarzu sosna, jest żywym dowodem tamtych wydarzeń. Odświeżmy więc nieco naszą wiedzę w… Read more »

Jan Sęk z Płoszyc – nasz twórca ludowy

      Możliwość komentowania Jan Sęk z Płoszyc – nasz twórca ludowy została wyłączona

J a n S ę k urodził się w Płoszycach w 1876 r. Jego dziadek należał do zamożnych gospodarzy (posiadał 2 włóki ziemi). Ojciec Jana Sęka odziedziczył całą włókę. Nagła jego śmierć nie pozwoliła jednak, aby Jan Sęk miał lekkie dzieciństwo. Gospodarstwo po zmarłym objął stryj i wypędził wdowę z gospodarki. Jan Sęk z matką i rodzeństwem poszli na służbę… Read more »

100 lat MŁODEJ PARZE

      Możliwość komentowania 100 lat MŁODEJ PARZE została wyłączona

Dziś, o godz. 17, podczas Eucharystii w Sanktuarium Matki Boskiej Dąbrowskiej – Królowej Ludu Kurpiowskiego w Dąbrówce, sakramentalne TAK wypowiedzą Zuzanna Denkiewicz i Rafał Karczewski. Niechaj piękno tego wydarzenia towarzyszy im przez cały czas na ich wspólnej drodze małżeńskiej. A miłość, wierność i uczciwość małżeńska stale rozkwita i raduje Parę Młodą i ich rodzinę. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BARĆ” w Dąbrówce

Konsultować…..?

      Możliwość komentowania Konsultować…..? została wyłączona

Powinność konsultacji z mieszkańcami, pomijając wymogi prawne, wypływa chociażby z dobrych obyczajów, wzajemnego szacunku, czy dialogu społecznego. Budynek OSP w Dąbrówce jest własnością komunalną gminy. Tak więc to ona ma z tego tytułu prawa i powinności. Planowany słuszny remont tegoż budynku nie przewiduje jednak powstania na jego poddaszu sali / pomieszczenia mogącego służyć za świetlicę wiejską, salę spotkań, siedzibę innych organizacji… Read more »