Co robią radni powiatowi?

      Możliwość komentowania Co robią radni powiatowi? została wyłączona

W radzie Powiatu w Ostrołęce gminę Lelis reprezentują: Stanisław Subda, Waldemar Pędzich i Artur Kozłowski. Powiat to jednostka samorządu terytorialnego drugiego stopnia, obejmująca obszar kilku gmin. Jego działalność oparta jest na ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Właściwość powiatu Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki… Read more »

Wokół Adama Chętnika

      Możliwość komentowania Wokół Adama Chętnika została wyłączona

W maju upływa kolejna rocznica śmierci jednego z najważniejszych w dziejach Kurpiowszczyzny, czyli Adama Chętnika. To dobry czas na kilka spojrzeń dokonań życiowych tego syna kurpiowskiej ziemi. . Jednym z nich jest zaangażowanie w ruch sokolski. Na łamach periodyku Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” nr 6, czerwiec 1937, R. 54, odnajdujemy fotografię Przewodniczących Związku, a pośród nich Adam Chętnik. „SOKÓŁ” – Organizacja… Read more »

Ze słów Wójta Gminy Lelis

      Możliwość komentowania Ze słów Wójta Gminy Lelis została wyłączona

„…w gminie Lelis żyją i mieszkają aktywni, pracowici ludzie, którzy dbają o to, aby ten skraj Kurpiowskiej Puszczy Zielonej zapewnił najpiękniejsze wrażenia, pozwolił oddychać pełną piersią, sycił oczy widokiem pięknych, grzybnych lasów, rozległych łąk i rybnych rzek. Dla samorządu gminy najważniejszym zadaniem jest bowiem stworzenie dobrych warunków do zamieszkania na tym niezwykłym terenie, dbanie o poziom oświaty, rozwój sportu, dobrą… Read more »

Groby żołnierzy z I wojny światowej w Dąbrówce

      Możliwość komentowania Groby żołnierzy z I wojny światowej w Dąbrówce została wyłączona

Wchodząc na cmentarz parafialny w Dąbrówce, po prawej stronie widzimy przestrzeń pozbawioną grobów. Przy ogrodzeniu stoi drewniany, chylący się już krzyż z tabliczką „Ś.P. Tu spoczywają żołnierze niemieccy”. Pochowani w Dąbrówce żołnierze polegli w czasie I wojny światowej, w 1915 r. Przyjęło się mówić, że byli to Niemcy, bo służyli w armii niemieckiej. Nie jest to do końca prawdą. Kiedy… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Kto nie słucha rodziców, ten słucha katowskich biczów. – Ignacy Chodźko