Category Archives: Uncategorized

Kurpiowski odpust – 1919 rok

      Możliwość komentowania Kurpiowski odpust – 1919 rok została wyłączona

„A jak odpust się przytrafi Choć w dalekiej gdzieś parafii Wtedy wszyscy: starzy, młodzi Czy kto jeździ, czy kto chodzi, Czy to chłopiec jest wyrostek Czy kurpianka jaka młoda Co sukienkę ma do kostek Idą wszyscy, tak jak woda, Kiedy z wiosną zewsząd płynie Po nadrzecznej, po równinie. Choć daleko – krótka droga Pieśni płyną hen do Boga Bęben dudni… Read more »

Triduum – ciekawostka

      Możliwość komentowania Triduum – ciekawostka została wyłączona

W średniowieczu komunię św. w Wielki Piątek przyjmował tylko kapłan. Wynikało to z bardzo małego uczestnictwa wiernych w sakramencie pokuty (pokuta była wtedy na ogół bardzo ciężka; często nie tylko modlitwa, ale również praca fizyczna na rzecz Kościoła). W efekcie nawet w Mszale z 1570 r. zapisano wyłączność komunii dla kapłana jako formalne zalecenie. Stan ten utrzymał się aż do… Read more »

Nasza gwara

      Możliwość komentowania Nasza gwara została wyłączona

Trzeba mówić „całom gambom, nie do końca czysto, za to od serca” – mawiają Kurpie. Dla mieszkańców Kurpiowszczyzny gwara,  to element tożsamości lokalnej. Przekazywany z pokolenia na pokolenie, ale mówienie gwarą nie wymaga specjalnych umiejętności. Gwara, która dawniej kojarzyła się tylko z ludźmi starszymi, dziś powraca. Coraz większa popularności sztuki czyni ku temu dobry klimat. Opracowano i wydano już słowniki gwary… Read more »

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

      Możliwość komentowania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci została wyłączona

12 września 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej zerwał konkordat ze Stolicą Apostolską. Tym samym państwo zyskało pełną swobodę działań wobec Kościoła w Polsce. Duchowni stali się niezależni wobec władzy świeckiej. Jednakże nastąpił cały szereg problemów z nauką religi w szkole i rozpoczął się proces sekularyzacji społeczeństwa. 13 września 1945 roku został wydany okólnik przez Ministerstwo Oświaty znoszący przymus nauki… Read more »

Z zakresu pomocy społecznej

      Możliwość komentowania Z zakresu pomocy społecznej została wyłączona

Bez względu na sytuację finansową rodzina może się zrzec prawa do pochowania bliskich. Zadanie to przejmują wówczas ośrodki pomocy społecznej właściwy dla miejscowości, w której zameldowana była osoba zmarła. Jest to więc obowiązek gminy. Taki obowiązek powstaje także, jeżeli zmarły był osobą bezrobotną, nie był ubezpieczony lub jest osobą nieznaną, koszty pogrzebu ponosi opieka społeczna. Zgodnie z art. 44 Ustawy… Read more »