Category Archives: Ciekawostki

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

      Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego została wyłączona

Rozstrzygnięciem nadzorczym NR WNP-O.4131.6.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały nr XXXVII/253/2022 Rady Gminy Lelis z dnia 29 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Lelis. Wojewoda zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa. Uzasadnienie rozstrzygnięcia możemy przeczytać pod adresem: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/4745/akt.pdf Jak widać, jeśli ktoś spojrzy uważnie na decyzje naszych samorządowców, to… Read more »

W maryjnym duchu cz.14

      Możliwość komentowania W maryjnym duchu cz.14 została wyłączona

14 sierpnia mija kolejna rocznica śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego. Św. Maksymilian całym swoim życiem i swoją śmiercią w Auschwitz, potwierdził to, co powtarzał: „Tylko miłość jest twórcza”.Miał na myśli nie jakieś sentymentalne uczucie, lecz prawdziwą, twardą i pełną poświęceń miłość, która pochodzi od samego Boga. 8 grudnia 1854 r., bł. Pius IX ogłosił uroczyście dogmat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi… Read more »

O Kurpiach

      Możliwość komentowania O Kurpiach została wyłączona

„Wewnątrz chaty — ławy, stołki, stół z pasyjką, łóżko rozsuwane, pod belkami ustawione fajansowe kubki, na ścia­nach obrazy i barwne wycinanki. Daw­niej budowano z drzewa nie tylko chaty, ale i kościoły. Z murowanych sta­rych budynków pozostały tylko wieżaw Myszyńcu, zbudowana w XVII w. przez Jezuitów i kościół z XIV w. w Nowogrodzie — obecnie zupełnie zni­szczony” – cyt. dr. Jan… Read more »

Z kurpiowskiej gwary

      Możliwość komentowania Z kurpiowskiej gwary została wyłączona

„Pniok”  –  oznacza na Kurpiach przynależność pokoleniową, wrośnięcie w kurpiowską ziemię jak pień drzewa. „Krzokami” –  mieszkańcy, którzy wybrali region na swoje miejsce do życia, ale jeszcze muszą sobie zasłużyć na bycie „pniokami”. „Ptoki”  – są miłymi gośćmi, ale przylatują na Kurpie np. do swoich letnich siedzib w lasach czy nad rzekami, a potem odlatują. 

Kupiski – wieś wzorcowa

      Możliwość komentowania Kupiski – wieś wzorcowa została wyłączona

Poniżej fragment artykułu „Jeszcze dwie wzorowe wsie polskie” z gazety Wieś Śląska.Poradni dla gospodarzy i gospodyń wiejskich. R.III nr 4 z dm. 12.01.1938 wydawanej w Katowicach.Treść artykułu wybitnie pokazuje, że można wiele. Wystarczy tylko chcieć. Tak też było i na kurpiowskiej ziemi. Mieszkańcy Kupisk chcieli, ich ówczesna piękna postawa owocuje do dzisiaj. Nie wolno być jedynie „kibicem”, trzeba wyjść na… Read more »