Daily Archives: 13.06.2021

Sięgnijmy do tej lektury

      Możliwość komentowania Sięgnijmy do tej lektury została wyłączona

„…Oby książeczka niniejsza przyczyniła się choć w części do zroszenia osłych serc i pogłębienia Wiary Ojców…” tak kończy Adam Chętnik swój wstęp do książeczki „Dąbrówka , kościół i parafia w pow. ostrołęckim z 9 ilustracjami”, Nowogród pod Łomżą 1937. Wydawnictwo autora, niniejszy egzemplarz drukowany przy poparciu ks. Fr. Sokołowskiego z Dąbrówki.