Monthly Archives: sierpień 2021

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

„W różny sposób będą określać Powstanie: brakiem roztropności, nieprzygotowaniem militarnym, szaleństwem, które przyniosło korzyść wrogom Polski. Niezależnie od sądów słusznych, czy niesłusznych, jedno jest pewne, że był to zryw wolności, która jest dobrem godnym największych ofiar czy poświęceń” – ks. Stanisław Tworkowski, kapelan I Obwodu- „Śródmieście” Okręgu Warszawskiego AK

Savoir-vivre obowiązuje zawsze i wszędzie!

      Możliwość komentowania Savoir-vivre obowiązuje zawsze i wszędzie! została wyłączona

Każdy z nas jest indywidualnością i ma prawo do własnego zdania, wyglądu, religii czy orientacji. Mieć inne zdanie to nic nadzwyczajnego, ale stosując się do savoir-vivre, zachowamy szacunek do odmiennego podejścia. Parafrazując inne powiedzenie, rzec można, iż starajmy się każdego traktować tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani Savoir-vivre to nic innego jak dobre maniery – właściwe zachowanie w określonych miejscach… Read more »

Czy radny to funkcjonariusz publiczny?

      Możliwość komentowania Czy radny to funkcjonariusz publiczny? została wyłączona

Krótko mówiąc TAK. Ustawy ustrojowe jednostek samorządu terytorialnego wskazują, że w związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Definicję funkcjonariusza publicznego znajduje się w art. 115 § 13 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /dalej k.k./ Pkt 2 kk stwierdza funkcjonariuszem publicznym jest m. in. poseł, senator i radny. Ohrona prawna… Read more »

Rozgraniczenie gruntów – rok 1899

      Możliwość komentowania Rozgraniczenie gruntów – rok 1899 została wyłączona

Rozgraniczenie gruntów w gub. łomżyńskiej. Komisja do spraw włościańskich w Łomży podaje spis majątków, w których ma się odbyć z d. 1 kwietnia 1899 r. odgraniczenie gruntów włościańskich od dworskich. W pow. ostrołęckim: Kobylin lit. A, Koby[1]lin lit. B. (gm. Goworowo); w majątk. rząd. Dąbrówka (gm. Nasiadki) i Dąbrowy (gm. Myszyniec). Uzupełnienie planów w majątku rządowym Szafami (gm. Dylewo). Źródło:… Read more »

Pytamy o animatora sportu

      Możliwość komentowania Pytamy o animatora sportu została wyłączona

16 sierpnia 2021 roku zapytaliśmy UG Lelis o kwestie animatora sportu na gminnym stadionie. Ów piękny obiekt sportowy winien tętnić życiem od rana do wieczora. W oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie: Czy na gminnym stadionie sportowym w Lelisie zatrudniony jest animator sportu? Jeśli nie, to proszę o podanie powodów… Read more »