Daily Archives: 20.09.2021

Z życia ks. Stanisława Tworkowskiego

      Możliwość komentowania Z życia ks. Stanisława Tworkowskiego została wyłączona

Poniżej notka prasowa z Gazety Polskiej datowanej na 03.11.1937 R.41, nr 254. Nasz rodak był żołnierzem służącym pod dowództwem gem Muścińskiego. Był dumny z tego faktu, co również było powodem do napisania cennej książki zatytułowanej „Krzyż Dowbora”. My, Kurpie winniśmy nieustannie być dumni i zgłębiać dobro, które urzeczywistniało się poprzez życie tegoż kapłana. Kapłana, którego drogi życiowe wiodły także przez… Read more »

Rób dobo. Społecznik

      Możliwość komentowania Rób dobo. Społecznik została wyłączona

Kim jest społecznik? Społecznik to człowiek bezinteresownie działający dla dobra jakiejś społeczności. Swoją działalność wykonuje z własnej woli, bez zapłaty. W lokalnych społecznościach bywa pomysłodawcą i katalizatorem inicjatyw społecznych oraz organizatorem festynów, wycieczek, kwest etc. Inaczej mówiąc, to aktywista, czyli osoba pracująca na rzecz wspólnoty obywatelskiej, występująca w społecznym interesie. Działa w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach. To sobą działająca… Read more »

Z rodzinnego albumu

      Możliwość komentowania Z rodzinnego albumu została wyłączona

Dąbrowska rodzina na pogrzebie Mariana Zyśka z Dąbrówki. Przypatrzmy się pewnym szczegółom tej fotografii. Może nie najlepszej jakości, ale równie cennej. Mieszkańcy tworząc wspólnotę, oddają ostatnią posługę zmarłemu. Trumna zmarłego niesina na ramionach kolegów strażaków ubranych w mundury galowe. Zwróćmy też uwagę na umundurowanie strażaków ochotników. Wśród nich rozpoznać można Józefa Bednarczyka, Bolesława Nowaka, Eugeniusza Zyśka. Młodsze pokolenie nie pamięta… Read more »