Daily Archives: 23.09.2021

Coś o cmentarzu we Szkwie

      Możliwość komentowania Coś o cmentarzu we Szkwie została wyłączona

Jak pokazują archiwalne dokumenty, pierwotnie cmentarz wojenny we Szkwie miał szerszy zasięg. Sięgał do stojącego obok niego krzyża. Różnica ok. 2-4 metrów. O wyjaśnienie tych rozbieżności poprosiłem UG w Lelisie, który z urzędu opiekuje się nim. Opieka nad cmentarzami wojennymi z tego okresu, zgodnie z umową polsko – niemiecką leży po stronie polskiej. Odpowiedź brzmiała, iż o to powinienem zapytać… Read more »

I po zebraniu

      Możliwość komentowania I po zebraniu została wyłączona

Ustalenia z dzisiejszego zebrania wiejskiego w Dąbrówce, odnośnie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2022, winien przekazać mieszkańcom Sołtys. Czekamy więc. Zebranie formalnie odbyło się, byli mieszkańcy, zaproszeni goście i dyskusja nad funduszem sołeckim 2022 roku. Kilka słów w innej materii. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Lelis dał mieszkańcom sygnał o gotowości gminy wspierania działań w ramach funduszu sołeckiego i nie… Read more »

Gdzie te nasze lasy?

      Możliwość komentowania Gdzie te nasze lasy? została wyłączona

Tak o naszych kurpiowskich lasach pisał Adam Chętnik, przeszło 100 lat temu: „…Ładne lasy znajdują się jeszcze w okolicy Lemana, Serafina, Turośli, Kuziów, Lipnik, Myszyńca, Czarni, Baranowa, Ostrołęki, Nasiadek, Dąbrówki, Zbójny, Dobrego lasu. Olbrzymie w drzewa wyrastające jałowce znajdują się w Babkach w pobliżu Pissy, w Olszewce, w okolicach Płoszyć Łęgu pod Ostrołęką…” – cyt. Sylwan. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego,… Read more »

Po co ustawa?

      Możliwość komentowania Po co ustawa? została wyłączona

XXI wiek ma swoje prawa, wymogi i standardy. To co kiedyś było standardem, obecnie jest często praktycznie niemożliwe. Dla przykładu spróbujmy podróżować przysłowiowym wozem drabiniastym. Teoretycznie można. Praktycznie, jedynie w wyjątkowych sytuacjach, dla rozrywki. W myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej mamy prawo do wiedzy o działalności władzy publicznej. Teoretycznie. Jeśli nasz wniosek jest wygodny dla adresata, wówczas mamy… Read more »