Daily Archives: 13.01.2022

Bezpieczeństwo na drogach gminnych

      Możliwość komentowania Bezpieczeństwo na drogach gminnych została wyłączona

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, na zarządcy drogi publicznej ciąży obowiązek zapewnienia jej stanu bezpieczeństwa – wyrok z 10 czerwca 2005 r..Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 maja 2001 roku stwierdził, iż zarządca drogi zobowiązany jest do podejmowania „takiego działania, by droga była wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem, a pod względem technicznym zapewniała bezpieczeństwo użytkownikom (…)”,… Read more »