Daily Archives: 14.01.2022

„Wieści Gminne” – nr 100

      Możliwość komentowania „Wieści Gminne” – nr 100 została wyłączona

Ukazał się 100-ny numer „Wieści Gminnych”. W gminnym biuletynie informacyjnym przeczytamy m.in. o: budżecie gminy na rok 2022, pogrzebie śp. Tadeusza Greca, konferencji naukowej o prasie samorządowej a także o grobie weterana w Dąbrówce. Zachęcam do lektury. https://lelis.pl/wiesci_gminne/2022/WG_styczen_2022.pdf

Odpady wielkogabarytowe

      Możliwość komentowania Odpady wielkogabarytowe została wyłączona

Ogólne ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminach (czyli procesy gromadzenia, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych) określa rada gminy w uchwałach. Najważniejszą z tych uchwał jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy (akt prawa miejscowego), który precyzuje między innymi, jakie konkretnie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych są zbierane w gminie w sposób selektywny, jak należy… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Cel w życiu to jedyne bogactwo, za którym ubiegać się warto; znaleźć bogactwo to można nie w obcych krainach, lecz w sercu własnym.