Daily Archives: 15.01.2022

Z orzeczeń sądowych

      Możliwość komentowania Z orzeczeń sądowych została wyłączona

Przeanalizujmy treść naszych statutów sołectw w świetle Wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt II SA/Go 117/19, który stwierdził, iż „Prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnionym do głosowania, a nie zebraniu wiejskiemu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność zakwestionowanych przez prokuratura zapisów… Read more »

Podzielmy się oświetleniem

      Możliwość komentowania Podzielmy się oświetleniem została wyłączona

W zasadzie każdemu z nas mięknie serce, otwiera się portfel, wyciągamy pomocną dłoń wobec tych, którzy są w potrzebie. Pomagamy i lubimy pomagać. Rozejrzyjmy się wokół siebie w poszukiwaniu sytuacji , którym możemy zaradzić i to bez większego naszego udziału. Wystarczy nasza wola. Jedną z nich jest uruchomienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gąski, na które w budżecie gminy wciąż brak… Read more »