Daily Archives: 13.05.2022

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Sztuka cała leży nie w książkach, ale w duszy, dosyć być nieposoplitym człowiekiem, aby zostać niepospolitym pisarzem – Adam Mickiewicz

Czy uchwała Rady Gminy Lelis jest ważna?

      Możliwość komentowania Czy uchwała Rady Gminy Lelis jest ważna? została wyłączona

Czy radny będąc członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej może uczestniczyć w podejmowaniu uchwały jej dotyczącej nie naruszając art. 25a i 91 ust.1 u.s.g.? To zagadnienia, nad którym winni pochylić się członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Lelis. Warto tak uczynić, aby zapobiec interwencji organu nadzorczego. Stosowny wniosek został przedłożony Komisji, bowiem wiele na to wskazuje, iż taka sytuacja miała… Read more »