Daily Archives: 17.05.2022

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Zdrowa młodzież, to potęga narodu.

Wokół Adama Chętnika- “Uczony Kurp”

      Możliwość komentowania Wokół Adama Chętnika- “Uczony Kurp” została wyłączona

Adam Chętnik zmarł w Warszawie 29 maja 1967 roku w wieku 81 lat. W pogrzebie, w rodzinnym Nowogrodzie, wzięli udział Kurpie w strojach ludowych, kapela ludowa, naukowcy, przyjaciele, przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich oraz miejscowa ludność, która oddała pośmiertny hołd „swojemu Docentowi”. Z uwagi na swoje zaangażowania w pracę zawodową i przywiązania do kurpiowskiej tradycji uzyskał przydomek „Uczony Kurp”.

Przyjrzyjmy się na żywo realnej pracy Radnych

      Możliwość komentowania Przyjrzyjmy się na żywo realnej pracy Radnych została wyłączona

Poniższy skan informuje o zwołaniu w najbliższą środę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która ma się pochylić nad wnioskiem z dnia 13 maja 2022 r. Należy domniemywać, iż chodzi o wniosek zbadania zgodności z prawem procedury podjęcia uchwały przez Radę Gminy Lelis uchwały w sprawie ekwiwalentu dla strażaków ochotników. Jakie będą rekomendacje członków Komisji dla Rady Gminy Lelis? Czy i… Read more »

Krok ku dawnej tradycji

      Możliwość komentowania Krok ku dawnej tradycji została wyłączona

Zwyczaj święcenia pól należał do obrzędów dorocznych i był dla gospodarzy ważnym obrzędem, wynikającym z porządku czasu zasiewu i próby zabezpieczenia urodzaju płodów rolnych. Wiosennym wytężonym pracom polowym towarzyszyły wspólne, ogólno-wioskowe procesje błagalne, by Bóg darował kary, odwrócił choroby, nieurodzaj i różne klęski. Dawniej w tym obrzędzie uczestniczyli prawie wszyscy mieszkańcy wsi, składając Bogu dzięki za Jego dary i prosząc… Read more »