Daily Archives: 21.05.2022

Poselska postawa Adama Chętnika

      Możliwość komentowania Poselska postawa Adama Chętnika została wyłączona

W pierwszych latach w niepodległej Polsce był posłem na Sejm I kadencji /1922-1927/ z ramienia Związku Ludowo-Narodowego. Zasiadał w komisjach zajmujących się sprawami regionu: gospodarką leśną, regulacją Narwi, kwestiami gospodarczymi i oświatowymi, bronił interesów regionu przez składanie wniosków i interpelacji poselskich. Po upływie kadencji Sejmu wycofał się z działalności politycznej i poświęcił się pracy naukowej. Poniżej pewnego rodzaju sprawozdanie z… Read more »

Sejm RP w hołdzie Adamowi Chętnikowi

      Możliwość komentowania Sejm RP w hołdzie Adamowi Chętnikowi została wyłączona

16 grudnia 2015 r., w 130 rocznicę urodzin Adama Chętnika Sejm RP przyjął uchwałę o poniższej treści: “Adam Chętnik był jednym z nielicznych, dla których sprawy kultury ludu kurpiowskiego i Jego młodego pokolenia stały się w życiu najważniejsze. Z ogromną determinacją bronił Ojczyzny, a później z entuzjazmem odbudowywał niepodległą Polskę. Był prekursorem badań naukowych nad kulturą kurpiowską. Jako naukowiec i… Read more »

Samorząd a zabytki

      Możliwość komentowania Samorząd a zabytki została wyłączona

Jedną z form działalności samorządów w zakresie ochrony zabytków jest wspieranie finansowe właścicieli obiektów zabytkowych przy remontach i konserwacji obiektów. Nie jest to oczywiście obligatoryjny element budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ wsparcie uzależnione jest od ich możliwości finansowych oraz od świadomości władz. Gminy i powiaty oraz samorządy województw, które uznały, że dobry stan zachowania dziedzictwa w połączeniu z innymi walorami… Read more »