Daily Archives: 24.05.2022

Remont dąbrowskiej świątyni trwa

      Możliwość komentowania Remont dąbrowskiej świątyni trwa została wyłączona

Powoli, sukcesywnie postępują prace ciesielskie przy remoncie zabytkowego kościoła w Dąbrówce k. Ostrołęki. Krok po kroku prace idą naprzód. Zdjęte oszalowanie ukazuje rzeczywisty stan budulca, który w wielu miejscach wymaga wymiany. I tak się dzieje.Ekipa remontowa wymienia to co konieczne. Ogrom prac nie zniechęca nikogo. Jest nadzieja, iż nasza Perła Mazowsza wypięknieje i będzie dalej służyć kolejnym pokoleniom. Korzystając ze… Read more »

Trzymamy kciuki

      Możliwość komentowania Trzymamy kciuki została wyłączona

Dzisiaj, dla ponad 502,6 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych, rozpoczyna się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia…. Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Lepsza chałupa w swoim kraju, niż pałac na obczyźnie.

Kurpiowskie powstanie

      Możliwość komentowania Kurpiowskie powstanie została wyłączona

Zachęcam co lektury artykułu Józefa Kowalczyka Tło i przebieg wydarzeń wiosną 1924 r. na Kurpiach, “Rocznik Białostocki”, 10, 1971. Pochód chłopów ruszył na Kolno 11 kwietnia 1924 r po południu. Pięciotysięczny tłum uzbrojony był w siekiery, drągi i widły, a tak że w broń palną wydobytą z ukrycia, a pochodzącą z czasów pierwszej wojny światowej. Na przodzie szły kobiety, aby… Read more »