Daily Archives: 27.05.2022

Co z danym przez Wójta słowem?

      Możliwość komentowania Co z danym przez Wójta słowem? została wyłączona

W dniu 04 maja 2022 roku do Komisji Skarg Wniosków i Petycji złożyłem następujący wniosek: “Proszę o podjęcie działań zmierzających do niezwłocznego przygotowania przez Wójta Gminy Lelis  stosownego projektu uchwały umożliwiającej nagradzanie mieszkańców gminy. W sytuacji braku przedstawienia przedmiotowego projektu przez Włodarza gminy, proszę o przygotowanie stosownego projektu przez samych Radnych – zgodnie z zapisami Statutu Gminy Lelis. Uzasadnienie W… Read more »

Bóg pamięta, a my?

      Możliwość komentowania Bóg pamięta, a my? została wyłączona

„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie” tak pisał Adam Mickiewicz o zesłańcach Sybiru. Bóg pamięta, ale nam też nie wolno zapomnieć o naszych kapłanach sybirakach: Franciszku Chrapkiewiczu i Walentym Placydzie Podgórskim. Czy nie zapomnieliśmy nieco o nich? Stańmy w prawdzie i powiedzmy szczerze. Owe zadanie jeszcze czeka na prawdziwe wykonanie. Naszą powinnością jest szerzenie prawdy… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Młodzież, to przyszłość narodu i ludzkości.

Z materiałów na sesje

      Możliwość komentowania Z materiałów na sesje została wyłączona

Pan Kamil Stepnowski – Radny Gminy Lelis na swej stronie tradycyjnie zamieścił posiadane materiały na najbliższą sesje rady gminy. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radny.aleksandrowo.pl%2Fmaj2022.html%3Ffbclid%3DIwAR0D6dFZDLdqZBq5sV8hDOInpxO3YVN6Qp4jtniVD7f6geLcNoCrSmn6a84&h=AT32p7sZhpqwj7J2OhCLRsRGQV3wR7faAfalPhS49p4442-gMoJPqHB34EEdu0icYLWzzaP8G7BUTMilbnk0XU9sMf5g020KN_JPpNwLtv7MS4NfYz63r2W_vzckZlI6YRMRWg Czytając uzasadnienia projektów uchwał nasuwa się myśl, iż czy one nie są za bardzo lakoniczne, mało szczegółowe i nawet szablonowe. Osobie, która nie jest dobrze zorientowana w tematach, trudno jest doszukać się sedna projektów uchwał. Czy tak ma być i… Read more »