Daily Archives: 06.06.2022

Z potrzeby serca

      Możliwość komentowania Z potrzeby serca została wyłączona

Ktoś kiedyś tak powiedział: „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”, „Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz” „Pomagając innym pomagasz i sobie”. Nie są to łatwe słowa, ale pełne człowieczeństwa. Pomagamy i my tym, którzy zostali doświadczeni przez los. W ostatnim czasie miał miejsce pożar na terenie dąbrowskiej parafii…. Read more »

Szpiegowska wizyta

      Możliwość komentowania Szpiegowska wizyta została wyłączona

Periodyk Ilustracja Polska z 26 lipca 1936, R.9, nr 30 przynosi ciekawy artykuł o wizycie niemieckich filmowców w rejonie Ostrołęki. W rzeczywistości była to mistyfikacja, bowiem głównym zadaniem filmowców było wojskowe rozpoznanie terenu, umocnień obronnych, stacjonującego wojska itp. My ufni w dobre intencje sąsiadów udzieliliśmy im daleko idącej uprzejmości i wsparcia. Odpłacono nam pięknym za nadobne – ang. to repay… Read more »

Wokół projektu uchwały o nagradzaniu mieszkańców

      Możliwość komentowania Wokół projektu uchwały o nagradzaniu mieszkańców została wyłączona

02.06.2022 roku poprosiłem Pana Roberta Piankę Radnego Gminy Lelis o przekazanie skanu/zdjęcia projektu uchwały o nagradzaniu mieszkańców. Taki projekt w formie papierowej przekazał włodarz gminy radnym podczas posiedzenia Komisji w dniu 30.05.2022 roku. Pan Radny poinformował mnie, iż nie ma możliwości technicznych przesłania owego skanu/zdjęcia. Przekazał też informację, iż przygotował kserokopię tego projektu i jest ona do odebrana w jego… Read more »

Statuty sołectw nadal czekają

      Możliwość komentowania Statuty sołectw nadal czekają została wyłączona

Sołectwo to najmniejsza jednostka podziału terytorialnego w Polsce obejmująca wieś lub sąsiadujące ze sobą wsie. Może zostać powołane z inicjatywy rady gminy lub jej mieszkańców. Głównym jego zadaniem jest wspieranie gminy w jej działalności. Szczegółowe zasady funkcjonowania sołectwa zawiera jego statut. W statucie sołectwa rada gminy określa m.in. nazwę sołectwa, jego zadania oraz zasięg terytorialny, tryb i zasady zwoływania zebrań… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

„Trzeba mieć więcej odwagi do przyznania się do zła niż do popełnienia go”.