Daily Archives: 17.06.2022

Wokół regulaminu nagradzania mieszkańców

      Możliwość komentowania Wokół regulaminu nagradzania mieszkańców została wyłączona

Korzystając z wyjątkowej możliwości przekazałem do Urzędu Gminy Lelis uwagi, propozycje, przemyślenia odnośnie zapisów regulaminu nagradzania mieszkańców. Jaki będzie ich los pokaże życie, czy intencje autora regulaminu były autentyczne i podążające ku dobru naszej wspólnoty samorządowej. Pośród propozycji był wniosek, aby w wprowadzić zapis, iż w budżecie gminy zapewnia się na ten cel stosowne środki. Cóż zatem z uchwały i… Read more »