Daily Archives: 18.06.2022

Pięknie o polskiej młodzieży

      Możliwość komentowania Pięknie o polskiej młodzieży została wyłączona

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Eucharystyczny odbył się w Poznaniu w 1930 r. Był on impulsem do organizowania innych, o zasięgu metropolitalnym, diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym. Na tym Kongresie był również ks. Edward Umiński, który na łamach Przewodnika Katolickiego pięknie mówił o ówczesnej naszej młodzieży: „Ks. Edward Umiński, sędziwy literat z Chicago (Ameryka): Spałem wczoraj na wspólnym noclegu w barakach.Dostałem się przygodnie w… Read more »

Maria Weronika Kmoch o naszym Proboszczu

      Możliwość komentowania Maria Weronika Kmoch o naszym Proboszczu została wyłączona

Maria Weronika Kmoch O pierwszymkościele w Jednorożcu i miejscowej filii parafii Chorzele /1862–1915/ s. 78-79, „Rocznik Przasnyski”, 3 (2016), tak pisze o ks. Walentym Tercjaku Ks. W. Tercjak urodził się w 1826 r. Do zakonu bernardynów wstąpił w 1845 r., wyświęcono go sześć lat później. Przebywał też w klasztorze  w Górze Kalwarii. W latach 1863–1864 w Kole   sprawował urząd gwardiana klasztoru. Władze carskie zarzucały mu, że publicznie wyrażał sympatie wobec powstania. Wsławił… Read more »