Daily Archives: 22.06.2022

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Powinniśmy strzec się najmniejszych błędów; kto albowiem nie zwraca uwagi na te małe uchybienia, zobojętnia własne sumienie, i kończy na ciężkich grzechach – św. Filip Neryusz

Nie ten raczej wzorzec

      Możliwość komentowania Nie ten raczej wzorzec została wyłączona

Portal Teraz Ostrołęka pośród argumentów “za” udzieleniem absolutorium Prezydentowi Ostrołęki wymienia także “…bujną roślinność dochodzącą nawet do 1 m wysokości…”. Faktycznie miasto Ostrołęka ma niespotykaną roślinność na terenach publicznych, tak jakby brak było gospodarza. Patrząc na drogę Kurpiewskie Dąbrówka również, aż się prosi o wykoszenie poboczy i rowów przydrożnych. Mamy tam także ową bujną roślinność. Czy to dobrze brać taki niechlubny… Read more »