Daily Archives: 03.08.2022

Gazeta Świąteczna donosi

      Możliwość komentowania Gazeta Świąteczna donosi została wyłączona

Gazeta Świąteczna była jedynym pismem, które władze zaborcze tolerowały pomimo propagowania przez nie nurtu narodowego. Na jej łamach można odnaleźć wiele cennych informacji, zachęt, wskazówek i myśli z życia narodowego, społecznego, kościelnego i kulturalnego ówcześnie żyjących Polaków pod zaborem rosyjskim. Było tam też miejsce na wiadomości carskie i zagraniczne, a nawet na reklamy i ogłoszenia etc. . W 1912 roku… Read more »

Eucharystia powstańcza

      Możliwość komentowania Eucharystia powstańcza została wyłączona

Spróbujmy przez chwilę pochylić się nad świadectwami żołnierzy powstania warszawskiego, kapelanów, mówiącymi jak ważna była dla nich obecność Chrystusa Ks. Stanisław Tworkowski tak opisuje Eucharystię powstańczą: „Schylając się przed ołtarzem, odmawialiśmy Confiteor… Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina… Tak! Nie ma wśród nas niewinnych. Wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem… Gloria in excelsis Deo! Huk rozerwanego pocisku, jakby protest złego… Read more »