Daily Archives: 21.08.2022

Z sądowej wokandy

      Możliwość komentowania Z sądowej wokandy została wyłączona

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 13 maja 2021 r. (sygn. akt I SAB/Wr 324/21) orzekł, sprawa administracyjna winna być rozpoznana w terminie miesiąca, zaś skomplikowania zamknięta po upływie dwóch miesięcy.

Kilka danych

      Możliwość komentowania Kilka danych została wyłączona

Poniżej skany kilku fragmentów obrazujących stan gminy Nasiadki w 1928 roku. Ciekawostka jest zauważenie przez autora pracy postawy dwóch osób z jej terenu: Konstantego Czekały z Gral i Franciszka Mamajka z Nasiadek. Autor podkreśla wartość ich wizji i zaangażowania społecznego. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź, czy zostały one wykorzystane przez ówczesne władze gminne. Obecny stan wiedzy wskazuje, iż tak się nie… Read more »