Daily Archives: 22.08.2022

Z teki samorządowego prawa

      Możliwość komentowania Z teki samorządowego prawa została wyłączona

Przewodniczący rady gminy nie może samodzielnie decydować o rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji. Jest to wyłączna kompetencja rady. Taka jest główna konkluzja wyroku o sygnaturze III SA/Gd 109/19 wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 21 marca 2019 roku. Wniosek z dnia 06 lipca 2022 roku o wykazanie przez radnych dobrej woli i wprowadzenie rozwiązań umożliwiających odbiór gabarytów… Read more »