Daily Archives: 28.08.2022

O Olszewce w 1886 roku

      Brak komentarzy do O Olszewce w 1886 roku

Zachęcam do lektury Gazety Świątecznej z czerwca 1886 roku, gdzie znajdziemy notę o Olszewce k. Ostrołęki, jest dniu powszednim, radościach i smutkach, sukcesach, porażkach, zwyczajach, obrzędach etc.. Pewne jego elementy zachowały się po dzień dzisiejszy. Problem wspólnych pastwisk w w wielu wioskach trwa do teraz. Warto skorzystać z podanego linku. Gazeta Świąteczna R.6, nr 286 (27 czerwca 1886)