Daily Archives: 30.08.2022

Zgłoszone uwagi do projektu regulaminu nagradzania mieszkańców

      Możliwość komentowania Zgłoszone uwagi do projektu regulaminu nagradzania mieszkańców została wyłączona

Poniżej zgłoszone przez moją osobę uwagi, propozycje, myśli do projektu uchwały wprowadzającej regulamin nagradzania mieszkańców zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Lelis z dnia 03.06.2022 roku. Dział III Par. 3 pkt 1 – Rozważyć możliwość dania uprawnień zgłaszania wniosku przez grupę mieszkańców np. 20 osób, zebranie wiejskie etc Pkt 4 – Nie należy zamykać katalogu za co może być przyznania nagroda… Read more »

Dobra wola radnych gminy Lelis nie dla dobra mieszkańców

      Możliwość komentowania Dobra wola radnych gminy Lelis nie dla dobra mieszkańców została wyłączona

Dzisiejsze obrady radnych Rady Gminy Lelis uwidoczniły brak dobrej woli radnych gminnych dla rozwiązań polepszających warunki zamieszkiwania na terenie gminy. Po pierwsze – większość radnych  nie wykazała dobrej woli wobec propozycji odbioru gabarytów przez gminę z miejsca ich powstawania i w ramach wnoszonych przez mieszkańców opłat za śmieci. Takie rozwiązanie dobrze funkcjonuje w sąsiednich samorządach, co ułatwia życie mieszkańcom, sprzyja… Read more »

Kolejne obrady Rady Gminy Lelis

      Możliwość komentowania Kolejne obrady Rady Gminy Lelis została wyłączona

Dzisiaj, 30.08.2022 r będą mieć miejsce kolejne obrady władzy ustawodawczej gminy Lelis. Tradycyjnie odbędą się posiedzenia Komisji i sesja rady. Śledźmy pracę radnych za pomocą mass mediów. Oficjalna agenda wydaje się być rutynowym działaniem. Jednak istotne jest to, jak potoczą się losy projektu regulaminu nagradzania mieszkańców /nie ma go w tematyce obrad/ i czy radni wykażą ową”dobrą wolę”, by gmina… Read more »