Monthly Archives: wrzesień 2022

Konsekwentnie do celu

      Możliwość komentowania Konsekwentnie do celu została wyłączona

Dnia 30 września 2022 roku Rada Gminy w Lelisie otrzymała wniosek o podjęcie zawieszonych prac nad uchwaleniem regulaminu nagradzania mieszkańców. Skan wniosku poniżej. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy samorządowcy ignorują mieszkańców, a skupiają się jedynie na realizacji wąskich priorytetów. Błędem jest myślenie, iż można dobro ogółu przedłożyć ponad partykularny interes. Ten komu przyświeca faktyczne dobro innych będzie konsekwentnie dążył… Read more »

Z kart parafialnych dziejów

      Możliwość komentowania Z kart parafialnych dziejów została wyłączona

Na łamach gazety Przegląd Łomżyński : organ Zrzeszenia Demokratycznego ziemi Łomżyńskiej, R. 7, nr 14 (7 kwietnia 1935) czytamy m.in. smutne słowa ówczesnego parafianina z Dąbrówki: “…Księże Proboszczu! Niema się czego denerwować, gniewać i posądzać ludzi niewinnych o obmowę, gdyż w razie nieprawdy proszę skierować sprawę na drogę sądową, ale nie trzeba się znęcać nad bliźnimi, używać do tego ambony… Read more »

Narodowiec z Kurpi

      Możliwość komentowania Narodowiec z Kurpi została wyłączona

Ksiądz Stanisław Tworkowski  ( 1.01.1901 –  7.03.1999), znany też pod pseudonimem literackim St. Tworzynowski był znamienitym katechetą, członkiem Stronnictwa Narodowego, żołnierzem I Korpusu Polskiego w Rosji u gen. Józefa Dowbor- Muśnickiego, kapłanem od 1926 r., kapelanem AK oraz Sióstr Matki Boskiej Miłosierdzia przy ulicy   Żytniej,  uczestnikiem Powstania Warszawskiego, wychowawcą młodzieży, osobistym spowiednikiem Romana Dmowskiego, uczestnikiem trzech wojen, społecznikiem. Innymi… Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

Cudza strzecha nie pociecha

Z przepisów prawa

      Możliwość komentowania Z przepisów prawa została wyłączona

Art. 23. – [Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej] – Dostęp do informacji publicznej. Dziennik Ustaw Dz.U.2022.902 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 27 kwietnia 2022 r. Art.  23.  [Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej] Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.