Daily Archives: 06.09.2023

“…Tylko wynędzniałe twarze świadczyły, iż pod tym pozornym spokojem kryje się ból i nieszczęście.”

      Możliwość komentowania “…Tylko wynędzniałe twarze świadczyły, iż pod tym pozornym spokojem kryje się ból i nieszczęście.” została wyłączona

Tylko wynędzniałe twarze świadczyły, iż pod tym pozornym spokojem kryje się ból i nieszczęście Korespondencya „Wieku”. Z Myszyńca. Zanotowałem w przeszłej korespondencyi z Myszyńca, że na miejscu zastałem już całą komisyę, wydelegowaną dla niesienia pomocy głodnym Kurpiom. Był to właśnie dzień w którym rozpoczęła ona swoją działalność. Straszny widok roztaczał się dookoła jedynego murowanego domku w Myszyńcu—plebanii. Tłum biedaków otaczał… Read more »

Jak to bywa z funduszem sołeckim

Trwają zebrania wiejskie w sprawie wydatkowania funduszu sołeckiego w 2024 roku. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Warto więc brać w nich czynny udział o ile… Read more »