Daily Archives: 11.09.2023

Czarna karta

      Brak komentarzy do Czarna karta

Dzisiaj, 11 września 2023 roku podczas zebrania wiejskiego Sołectwa Dąbrówka doszło do karygodnej sytuacji. Sołtys, zasłaniając się wolą mieszkańców /przyp. red. jakich mieszkańców?/ wyprosił z sali obrad osobę, która obserwowała obrady. Pikanterii dodaje fakt, iż uczynił to w obecności Wójta Gminy Lelis, którego obowiązkiem jest stanie na straży przestrzegania prawa. Czy w tej sytuacji stanął na wysokości zadania? Obowiązujące w… Read more »

Nasze potrzeby – głos w dyskusji

11 września 2023 roku o godz. 19.00 w budynku po zlewni mleka w Dąbrówce /przy. red. nazwa zgodna z sugestią wójta gminy wyrażoną podczas zebrania wiejskiego w 2022 roku/ odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie podjęcia uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na rok 2024. Stosowną uchwałę podejmie więc zebranie wiejskie. Na co można przeznaczyć ok. 34 tys. złotych? Może być… Read more »

Kurpiowskie guziki

      Możliwość komentowania Kurpiowskie guziki została wyłączona

W 1886 roku Kurier Codzienny donosił: “…W fabryce guzików z masy perłowej na Kurpiach w Kadzidle czynnych jest obecnie 60 warsztatów, urządzonych w domach prywatnych…” Wyrób guzików to jedno z wielu działań mających ulżyć niedoli mieszkańców Kurpiowszczyzny w tym okresie. Ostrołęka, Dylewo, Kadzidło to główne miejscowości w których znajdowały się te warsztaty. Na ten rodzaj działalności pozwalał rozwój przemysłu włókienniczego… Read more »