Daily Archives: 20.09.2023

Poznajemy nie tylko nasze dzieje

Dzięki uprzejmości Pani Marty Wojciechowskiej możemy poznać pewne szczegóły z życia ks. Edwarda Umińskiego, a dotyczące jego wyjazdu do Ameryki. Nasza Kurpianka, nie tylko odszukała ale i udostępniła  korespondencje z Myszyńca opisującą owe wydarzenie. To kolejny dowód, iż nasz pierwszy formalny Proboszcz nie należał do grona ludzi tuzinkowych. Natomiast, po raz kolejny Kurpie stanęli na wysokości zadania, które do dziś… Read more »

Warto wiedzieć

      Brak komentarzy do Warto wiedzieć

W kontekście odbytego w dniu 11 września zebrania wiejskiego w Dąbrówce oraz wydarzenia, które miało miejsce tuż po jego rozpoczęciu /wyproszono z sali obserwatora obrad/ polecam artykuł Pani Grażyny Jałgos-Dębskej ze Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza. Artykuł pochodzi z Gazety Sołeckiej. Jak pisze autorka zebranie wiejskie, nie sołeckie lub mieszkańców, należy  skutecznie zwołać, “..Aby mogło wyrażać swoją wolę w postaci podejmowania uchwał”…. Read more »