Daily Archives: 21.09.2023

Wokół naszych urlopów

      Brak komentarzy do Wokół naszych urlopów

Prawo do urlopu zaczęło się pojawiać pod zaborami, na przykład w zaborze austriackim w 1910 za sprawą ustawy o pracownikach handlowych. Były to ustawy bardzo wybiórcze, dawały kilka dni płatnego wolnego, nie były powszechne i istniały duże dysproporcje między różnymi profesjami. Na przykład prawo to obejmowało, w różnym zakresie, urzędników, handlarzy czy rzemieślników. A w warstwie robotniczej? W Polsce 16… Read more »

Ławnicy

      Możliwość komentowania Ławnicy została wyłączona

Ławnik – (sędzia społeczny), niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości, który został zagwarantowany artykułem 182. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ławnicy wybierani są do sądów na 4-letnie kadencje podczas głosowania tajnego przez rady gmin. Kandydaci na ławników mogą być zgłaszani przez prezesa sądu, zakłady pracy, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych), oraz… Read more »