Daily Archives: 07.11.2023

Wspominamy – z rodzinnego albumu

      Możliwość komentowania Wspominamy – z rodzinnego albumu została wyłączona

Kilka zdjęć z mojego rodzinnego albumu ze strony mamy – Daneli Bulak., osób których już nie ma pośród nas. Dziadkowie Stefania i Marian mieszkali w Dąbrówce, tu prowadzili gospodarstwo rolne. Spoczywają na cmentarzu w Dąbrowce. Dziadek był m.in. jednym z założycieli naszej OSP. Wujkowie, czyli bracia: Henryk, Tadeusz i Marian, w młodości opuścili rodzinne strony i udali się na Śląsk… Read more »

Dawne zasady

      Możliwość komentowania Dawne zasady została wyłączona

 “Czyj kraj tego religia” przyjęto po wojnie 30 – letniej w pokoju? Cuius regio, eius religio (z łac. „Czyj rząd, tego religia”) – łacińska sentencja streszczająca ugodę zawartą przez cesarza Karola V z książętami niemieckimi. Zasada została zapisana w – kończących II wojnę religijną – ustaleniach pokoju augsburskiego.

Populizm….

      Możliwość komentowania Populizm…. została wyłączona

Hasłem, wizytówką i dewizą populistów reprezentujących destrukcyjny styl rządzenia jest sentencja “Głos ludu, głosem Boga”. Zabiegają oni o popularność w myśl zasady: chlebem i igrzyskami, kosztem odpowiedzialnego rządzenia, często podsycając podziały społeczne i konflikty polityczne. Wprowadzają to, czego ludzie chcą, a nie to, czego faktycznie potrzebują. Pod ich wpływem społeczeństwa przekształcają się w zbiorowości roszczeniowych konsumentów przekupywanych obietnicami spełniania ich… Read more »

Czy vox populi, to vox Dei?

      Możliwość komentowania Czy vox populi, to vox Dei? została wyłączona

Vox populi, vox Dei /głos ludu, głosem Boga/ – sentencja z VIII wieku, autorstwa anglosaskiego mnicha, teologa i filozofa Alkuina. Zatem zgoda ludu była znakiem bożej woli.Czy faktycznie tak było? Praktyka ta pojawiała się we wczesnym chrześcijaństwie przy wyborze biskupów i papieży, a także przy kanonizacji.Zechciejmy jednak zgłębić nieco ów temat. W roku 798 ten anglosaski mnich, teolog i filozof… Read more »