Daily Archives: 17.11.2023

Razem zmieniajmy naszą gminę

      Możliwość komentowania Razem zmieniajmy naszą gminę została wyłączona

Według najbardziej powszechnej definicji potrzeba to: aktualny stan człowieka lub jego organizmu, charakteryzujący się niespełnieniem określonych ważnych Jeśli mamy problem z tym, jak funkcjonuje gmina Lelis lub też widzimy że można byłoby coś łatwo i szybko naprawić w naszej gminie, to zgłaszajmy nasze społeczne potrzeby. Sołtys, radny, wójt, urząd gminy są ich odpowiednimi adresatami. Zgłaszajmy do nich więc to co… Read more »

Kurpie o Adamie Chętniku

      Możliwość komentowania Kurpie o Adamie Chętniku została wyłączona

Zazwyczaj piszemy i czytamy to co Adam Chętnik pisał i mówił o Kurpiowszczyźnie. Tym razem warto poświęcić chwilę i zapoznać się z treścią notki prasowej z Gazety Świątecznej zawierającej opinie Kurpiów o synu naszej ziemi. Autorzy zachęcają do głosowania na osobę Adama Chętnika w wyborach parlamentarnych. “…bo już od kilkunastu lat depce nasze piaski i bada naszą biedę, chcąc żeby… Read more »

Obowiązki radnego powiatu wobec wyborców

      Możliwość komentowania Obowiązki radnego powiatu wobec wyborców została wyłączona

Obowiązki radnego powiatu zaczynają się od złożenia ślubowania. Najczęściej ślubowanie odbywa się przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia rady. Do podstawowych zadań radnego powiatu należy utrzymanie stałej więzi z jego mieszkańcami, jak i organizacjami, które działają na jego terenie. W szczególności nacisk kładzie się na przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców powiatu postulatów, jak również na przedstawianie ich organom powiatu do rozpatrzenia. .I na… Read more »

Śmieci – z regulaminu utrzymania czystości i porządku

      Możliwość komentowania Śmieci – z regulaminu utrzymania czystości i porządku została wyłączona

Niektórzy z nas mogą mieć pytanie: Gdzie mamy wystawić nasze kosze ze śmieciami? Czy znane są na zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelis? Odnaleźć go możemy w BIP UG Lelis. Dla ułatwienia stosowny skan fragmentu tegoż dokumentu. “Pojemniki lub worki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym i dostępnym dla podmiotu uprawnionego… Read more »