Daily Archives: 29.11.2023

Chata kurpiowska z 1840 roku

      Możliwość komentowania Chata kurpiowska z 1840 roku została wyłączona

Adam Chętnik w swej pracy Twórczość ludowa Kurpiów w dziedzinie sztuki/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1964 t.18 z.3, zamieścił zdjęcie chaty kurpiowskiej z Kadzidła datowane na rok 1840. Popatrzmy sami

Osoba pełniąca funkcje publiczną – definicja

      Możliwość komentowania Osoba pełniąca funkcje publiczną – definicja została wyłączona

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera definicji legalnej pojęcia “osoba pełniąca funkcje publiczne”. W orzecznictwie sądowo administracyjnym wskazuje się, że osoba pełniąca funkcje publiczną lub mająca związek z pełnieniem takiej funkcji to każdy, kto pełni funkcje w organach władzy publicznej lub w strukturach osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeśli funkcja ta ma związek z dysponowaniem… Read more »

Diety radnych

      Możliwość komentowania Diety radnych została wyłączona

Dieta radnego nie jest wynagrodzeniem za pracę, gdyż radny pełni funkcję społecznie, a fakt wykonywania mandatu nie skutkuje ani nawiązaniem stosunku pracy z gminą (czy urzędem gminy), ani też nawiązaniem z nim umowy cywilnoprawnej. Dieta ma stanowić wyłącznie ekwiwalent utraconych korzyści (np. pomniejszonego wynagrodzenia za pracę w związku z obecnością na sesji rady gminy), jakich radny nie uzyskuje w związku… Read more »

Kilka kurpiowskich fotek

      Możliwość komentowania Kilka kurpiowskich fotek została wyłączona

Poniżej kilka kurpiowskich fotek z dawnej prasy. Piękne Kurpianki. Szkoda tylko, że jak na na przysłowiowe lekarstwo możemy odnaleźć fotografie Kurpiów. Strój kurpiowski powoli odradza się. Zdarza się jeszcze, iż nie tak dawno pewne osoby wstydziły się go założyć, a obecnie, te same osoby niby z dumą prezentują się w nim. Autentyczna potrzeba, wynikająca z potrzeby serca kultywowania kurpiowszczyzny, tu… Read more »