Monthly Archives: grudzień 2023

Na Nowy 2024 Rok

      Możliwość komentowania Na Nowy 2024 Rok została wyłączona

Szanowni Państwo! Już niebawem zakończy się rok bieżący, rozpocznie się kolejny 2024. jaki był mijający? Dla każdego z nas inny. Jaki będzie nowy? Czas pokaże. Postarajmy się przyjąć wszystko i to co dobre i to co złe. W życiu, jak w kuchni, potrzebna jest też i odrobina goryczy. Ważne, abyśmy nie poddawali się i szli do przodu. Dziękuję Państwu za… Read more »

Słowa innych

      Możliwość komentowania Słowa innych została wyłączona

Bogactwo bez nauki, to potrawa bez soli.  

Z żałobnej karty

      Możliwość komentowania Z żałobnej karty została wyłączona

W dniu 27.12.2023 roku odszedł do Domu Ojca śp.. Lucjan Franciszek Puławski l.73 z Płoszyc. Spoczął na cmentarzu w Dąbrówce. Niech Pan da mu Niebo….

Inaczej o śmierci ks. Skrodzkiego Romualda

      Możliwość komentowania Inaczej o śmierci ks. Skrodzkiego Romualda została wyłączona

Pamiętamy, iż w dziejach Dąbrówki jest epizod dotyczący księdza z Nowogrodu i związany z nim fakt ścięcia cudownej barci oraz rychła śmierć tegoż kapłana. Na łamach gazety “Życie i Praca” z 1927 roku, odnajdujemy wzmiankę o zgonie księdza. Jej wersja jest nieco inna niż powszechnie znana. należy jednak zwrócić uwagę na daty powstania tych relacji. Rozpiętość ich wynosi ponad 40… Read more »

Nasze potrzeby

      Możliwość komentowania Nasze potrzeby została wyłączona

Zagadnienie z kategorii rzeczy trudnych, ale społecznie koniecznych. Kaplica pogrzebowa. Wspólnota parafialna w Dąbrówce nie posiada jej. Korzystamy z kaplic znajdujących się wokół w: Kadzidle, Ostrołęce, Łęgu Starościńskim, Zbójnej, Olszewo-Borkach, Lelisie.W tej sytuacji ostatnią posługę wobec naszych zmarłych rozpoczynamy nie u siebie. Wydaje się, iż istnieją pewne możliwości  wykorzystania posiadanych zasobów, by systemem gospodarczym taką skromną, kurpiowską kaplice stworzyć. Dołączając… Read more »