Daily Archives: 15.02.2024

Gościnna Dąbrówka

      Możliwość komentowania Gościnna Dąbrówka została wyłączona

Dąbrówka – mała kurpiowska wioska nieustannie zaprasza w swoje progi. Czyni to od zarania swych dziejów.  Żywy tu kult maryjny przyciągał i przyciąga pielgrzymów. „ O Matko Ty Dąbrowska Opiekunko nasza, Usłysz jak lud Kurpiowski pokornie uprasza” – to słowa refrenu jednej z dawnej pieśni, a  śpiewanej do dzisiaj, które dobitnie świadczą o roli tutejszej czci maryjnej dla ludu kurpiowskiego…. Read more »

Czy wiesz, że….

      Możliwość komentowania Czy wiesz, że…. została wyłączona

Pan Bronisław Bacławski – rodak z Gąsk, był kierownikiem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego  w latach 1975-1981 , starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce /1981-1985/. Uczęszczał do dąbrowskiej szkoły i jej sprawy zawsze leżały mu na sercu. Dziękujemy mu za to.  

Inkaso sołtysa

      Możliwość komentowania Inkaso sołtysa została wyłączona

“Inkaso nie należy do obowiązków sołtysa” –  wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2008 roku (sygn. akt II FSK 1526/06). Powierzenie inkasa powinno mieć formę uchwały rady gminy wskazującej imiennie osobę inkasenta. Przed podjęciem uchwały rada gminy winna jest uzyskać zgodę inkasenta, w tym przypadku sołtysa. A jak jest w naszej wspólnocie samorządowej? W par. 15 Statutu Sołectwa Dąbrówka /w… Read more »

Słowa innych

      Możliwość komentowania Słowa innych została wyłączona

“Rozsądnie jest wiedzieć tyle, ile się da, ale jeszcze rozsądniej jest utrzymywać innych w niewiedzy co do własnej wiedzy.” – ~Melvin Burgess