Daily Archives: 16.02.2024

Milczący radni

      Możliwość komentowania Milczący radni została wyłączona

Spójrzmy na zapisy art. 24 ustawy o samorządzie gminnym: 3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. 4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania… Read more »