Daily Archives: 23.02.2024

Ku rozwadze wyborczej

      Możliwość komentowania Ku rozwadze wyborczej została wyłączona

Zakładając, iż urzędujący wójt ma po swojej stronie większą część rady, wówczas ma władzę absolutną. Jedynie ważne referendum może pozbawić go władzy lub też prawomocny wyrok za przestępstwo publiczne. Sytuacje takie są praktycznie nie do realizacji w obecnym stanie prawnym i społecznym. Podobnie ma to się wobec radnych. Nikt nie sprawuje praktycznego nadzoru nad samorządami. Można rzec, iż samorząd to… Read more »

Słowa innych

      Możliwość komentowania Słowa innych została wyłączona

Krzywda ludzka bokiem wychodzi.  

Kolejny powód do satysfakcji

      Możliwość komentowania Kolejny powód do satysfakcji została wyłączona

W Biuletynie Informacyjnym Radnego Powiatu Artura Kozłowskiego, który w ostatnim czasie trafia do naszych skrzynek pocztowych, znajduje się informacja o planach powiatu w 2024 roku. Pośród nich rozbudowa drogi powiatowej 2537W Łodziska-Lelis-Gąski wraz z przebudową mostu na rzece Szkwa. Warto zaznaczyć, iż pierwsze starania o to dzieło wyrazili sami mieszkańcy Gąsk wraz z Panią Sołtys Sylwią Kaczyńską. Swego czasu przekazali… Read more »

Obrazy z dzieciństwa

      Możliwość komentowania Obrazy z dzieciństwa została wyłączona

Wielki Post. Pamiętam rodzinne domowe nabożeństwa “Drogi Krzyżowej” odprawiane w każdy piątek a nawet środę tego okresu liturgicznego. Aura była wówczas nieco inna niż obecnie, był mróz i śnieg, co poniekąd utrudniało udawanie się wówczas do miejscowe świątyni. Nie było jeszcze w niej ogrzewania. Tradycyjnie na stole stał krzyż i paliły się dwie świece wokół którego zbierali się domownicy. Modlitwy… Read more »

Prośba o kontakt

      Możliwość komentowania Prośba o kontakt została wyłączona

Obecnie w końcowej fazie są prace nad publikacją o Dąbrówce, jej mieszkańcach i okolicach. Treść wydawnictwa zawierać będzie m.in. zarys dziejów dąbrowskiej wspólnoty parafialnej, tutejszej szkoły, czy życia społecznego wioski i okolic. Znajdziecie tam Państwo wiele cennych, nigdzie nie publikowanych informacji i zdjęć o naszych mieszkańcach. Jest jeszcze ostatnia możliwość ubogacenia zawartości książki. Mile widziana każda propozycja. Chętnych posiadać taką… Read more »