Daily Archives: 28.02.2024

Przekształcanie działek

      Możliwość komentowania Przekształcanie działek została wyłączona

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu. W skrócie MPZG. To akt prawny, w którym ustala się przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, a także określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tworzony jest przez radę miasta lub gminy, a wszystkie jego ustalenia są wiążące. To niezwykle istotny dokument dla… Read more »

Przykładny solidaryzm

      Możliwość komentowania Przykładny solidaryzm została wyłączona

G – jak Gąski. Miejscowość położona na obrzeżach gminy Lelis. Jej sąsiadami w gminie są Płoszyce i Dąbrówka. Brzozowa  gm. Kadzidło oraz Wyk i Laski z gm. Zbójna, pow. Łomża., to sąsiedzi z innych gmin. Wieś bliska memu sercu. Tu na początku lat 90 XX wieku wraz z rodziną, mieszkałem przez jakiś czas w domu mojego wujostwa ze strony taty…. Read more »

Myśli innych

      Możliwość komentowania Myśli innych została wyłączona

“Jest różnica między mędrcem a głupcem, ale demokracja jej nie zauważa” – Janusz Kapusta “Podręcznik do myślenia”