Królestwo Polskie – Dąbrówka

      Możliwość komentowania Królestwo Polskie – Dąbrówka została wyłączona

Na zdjęciu obok fragment Topograficznej Karty Królestwa Polskiego przedstawiający okolice Dąbrówki. Mapa ta, jest przedstawia terytorium Królestwa Polskiego w granicach ustalonych na kongresie wiedeńskim w 1815 roku. Pracą nad ową mapą rozpoczęto w 1822 roku. Całość została wydana drukiem w 1843 roku.

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne trzy krzyże w obrębie wioski Dąbrówka. Dwa z nich mogą być wskazówkami umiejscawiającymi pierwszą kaplicę w Dąbrówce. Określenie „plac po kaplicy”, która odnajdujemy w dokumentach wioskowych z lat 50-60 XX wieku zdaje się być coraz bardziej prawdziwa.  Pomiędzy nazwą Dąbrówka a Szkwa jest też nazwa Ridelki. Ciekawe jest też umiejscowienie zabudowań wioski.Układ dróg także zastanawiający. Popatrzmy sami.


Źródło: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroyca w Białymstoku

dabrowka-krol-polskie

Download PDF