Niespodzianki nie ma

      Możliwość komentowania Niespodzianki nie ma została wyłączona

Dnia 07.05.2021 roku drogą elektroniczną skierowałem do UG Lelis następująca prośbę

Proszę o info zwrotne odnośnie podjętych decyzji i działań w kwestiach lepszego oznakowania kwater wojennych w miejscowościach Szkwa, Kurpiewskie i Dąbrówka.
W tym zakresie, w drugiej połowie 2020 roku, wraz z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej z Białegostoku, prowadzone były z UG LELIS stosowne rozmowy. Padły też konkretne deklaracje

Po 30 dniach /zgodnie z KPA/ przyszła odpowiedź:

W tej sytuacji wskazać należy na niektóre szczegóły sprawy:

  • Treść przedmiotowego pisma nie opiera się na żadnej podstawie prawnej. Dlaczego? To nie jest zwykły list osobisty prywatnych osób. Urząd działa na podstawie i w obrębie obowiązującego prawa.
  • Zajęte stanowisko nie najlepiej świadczy o dotrzymywaniu przez nasze władze samorządowe danego słowa mieszkańcowi gminy jak i instytucjom zewnętrznym /Ośrodek Badań Europy Środkowo – Wschodniej w Białymstoku/. Czy to jest działanie na rzecz dobra mieszkańców? Jaki tworzy się wizerunek naszej wspólnoty gminnej?
  • Uzależnianie ochrony i opieki na cmentarzami i kwaterami wojennymi, wyłącznie od pozyskania środków zewnętrznych, wskazuje na niezrozumienie przez władze obowiązującego w tym zakresie prawa i powinności społecznej, kulturowej, historycznej, wychowawczej, edukacyjnej samorządu. Zapisy ustawy o cmentarzach wojennych są dość czytelne.
  • Istnieje również inny rodzaj tej opieki, a mianowicie opieka społeczna /szkoły, organizacje pozarządowe itp/. Zadania ochrony i opieki na cmentarzami oraz kwaterami wojennymi winny być także ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Lelis.
  • Doświadczając takich sytuacji rodzi się pytanie o rzeczywiste poszanowanie i dobrą wolę urzędu dla aktywności mieszkańców. Inne samorządy jakoś inaczej patrzą na tego rodzaju działanie i opieką nad miejscami spoczynku naszych przodków. Może warto je naśladować?

Czy UG Lelis zweryfikuje swoje stanowisko? Stosowny wniosek już trafił już na ręce urzędników gminnych.

Download PDF